KİT'lerde finansal korunma düzenlemesi

KİT’lerde finansal korunma düzenlemesi

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), finansal piyasalarda mevcut olan araçları, finansal işlemlerden doğan risklerden korunmak amacıyla kullanabilecekler. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, KİT’ler ve bağlı ortaklıklarının...